Konsolidacja kredytu

Przy posiadanie dwóch i więcej kredytów w tym samym banku, warto w ramach oszczędności kosztów skonsolidować je. Połączenie zaciągniętych pożyczek w jedną, z równoczesnym ujednoliceniem stopy procentowej i pozostałych warunków pożyczki pozwala również na r wydłużeniem okresu spłaty.  Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego będzie przynosiło korzyści tylko, jeśli od zaciągnięcia wcześniejszych pożyczek, warunki na rynku zmieniły się i nowe warunki są lepsze od tych zapisanych w poszczególnych umowach poprzednich kredytów. Pozwala też usystematyzować płatności, zwłaszcza gdy przy natłoku zobowiązań finansowych można zapomnieć o jakiejś racie. Nie powinno się jednak pochopnie podejmować decyzji o konsolidacji. Każda sytuacja jest inna. Kredyt konsolidacyjny pozwala obniżyć miesięczną ratę, więc jest dobry dla osób, które mają problemy finansowe. Procedura konsolidacyjna nie różni się niczym od zwykłego brania kredytu. Jedynym wyjątkiem jest udokumentowanie wysokości kredytów i pożyczek, które będą konsolidowane. Środki przyznanego kredytu nie są wypłacane od razu na konto klienta, ale trafiają wprost na poczet spłaty poprzednich zadłużeń.