Biuro Informacji Kredytowej

Grupa Biura Informacji Kredytowej jest podstawowym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Zbiera dane na temat toku realizacji zobowiązań finansowych przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne.

 

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która powstała dzięki Związkowi Banków Polskich i prywatnych placówek bankowych. Działa na polskim rynku od 1997 i zostało utworzone na podstawie Ustawy bankowej. W bazie informacji znajduje się obecnie 135 mln rachunków należących do ponad 23 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 785,5 tys. firm i innych podmiotów, z których czynne zobowiązania kredytowe ma 590 tys. podmiotów. Liczby brzmią imponująco, ale obrazują jak ogromna jest baza danych BIK-u.

Do jej głównych zajęć należy gromadzenie, integracja i udostępnianie danych na temat historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, a także pozabankowych firm, które udzielają pożyczek. W danych można znaleźć  informacje o spłacie dotychczasowych zobowiązań, a powstała w taki sposób historia kredytowa jest służy uwiarygadnianiu klientów banków.  Dodatkowym narzędziem jest również scoring kredytowy, czyli  oceny wiarygodności osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa, które ubiega się o kredyt bankowy.

 

Informacje, które dotyczą kredytów zaciąganych w bankach, SKOK-ach i największych firmach pożyczkowych trafiają od razu do BIK. I nie ma tu rozróżnienia na rodzaj informacji: są to zarówno te o kredytach spłacanych w terminie, które budują  pozytywną historię kredytową oraz ułatwiają uzyskanie kredytu, ale i też informacje o kredytach, które nie są spłacane lub spłaca się je z dużymi opóźnieniami. Co ciekawe obecnie ponad 90% danych zgromadzonych w bazie to dane pozytywne. Instytucja BIK ma ustawowe prawo do przetwarzania danych, które są tajemnicę bankową, bo jej celem jest wspomaganie banków i SKOK-ów w ocenie zdolności kredytowej klientów.  Czyli posiadanie  historii w BIK ułatwia otrzymanie kredytu.