Z usług notariuszy korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi. Popyt na nie - zwłaszcza w takich miastach jak Kraków, z roku na rok jest coraz większy i trudno się temu dziwić jeśli weźmiemy pod uwagę, że dokumenty sporządzane przez krakowskie kancelarie notarialne w niektórych sytuacjach są określone bardzo rygorystycznymi przepisami prawnymi. W www.kulakowscy.com/kancelaria-notarialna specjaliści zajmują się świadczeniem usług, do których zaliczymy między innymi:

  • sporządzanie odpisów, wypisów i protokołów

  • sporządzanie aktów notarialnych dotyczących darowizn, spadków, testamentów, rozdzielności majątkowej i wiele innych

  • przechowywanie przedmiotów na życzenie klienta: biżuterii, papierów wartościowych, pamiątek, pieniędzy.

 

 

Jakich formalności musi przestrzegać kancelaria notarialna?

Kraków jest jednym z tych miast, gdzie notariusze muszą szczególnie dbać o swoją renomę. Przed sporządzeniem jakiegokolwiek dokumentu w obowiązku krakowskiej kancelarii notarialnej ( i nie tylko) pozostaje sprawdzenie tożsamości klienta, określenie zasadności powierzonego zadania, stwierdzenie braku przeciwwskazań do sporządzenia dokumentu oraz określenie czy sytuacja klientów i ich roszczenia względem siebie są zgodne z obowiązującym prawem.

 

Pracownik krakowskiej kancelarii notarialnej

 

Kancelaria notarialna - Kraków miastem dla najlepszych

Od notariuszy wymaga się przede wszystkim profesjonalizmu i uczciwości. Pracownicy notarialnych kancelarii znajdujących się nie tylko w Krakowie, ale i w każdym innym mieście muszą posiadać więc odpowiednie, udokumentowane doświadczenie, stosowne kwalifikacje, nienaganną renomę oraz wykształcenie.

Zgodnie z ostatnimi zmianami w ustawie dziś notariusz nie musi być prawnikiem. Wystarczy tylko, że odbędzie odpowiedni staż pod okiem specjalisty. Okazuje się jednak, że klienci - zwłaszcza biznesowi, znacznie chętniej nawiązują współpracę z notariuszami o dużych zasobach wiedzy z zakresu polskich przepisów prawnych.