Każdy architekt marzy o własnej firmie projektującej wnętrza, która sukcesywnie się rozwija. www.dom-art.eu/projektant-architekt-wnetrz jest przykładem takiej działalności. Może wyjściem z sytuacji byłoby założenie spółki? Może taka forma działalności projektującej wnętrza byłaby najlepsza i najbardziej opłacalna?

 

Spółka cywilna to jeden z najpopularniejszych rodzajów spółek. W przeciwieństwie do spółek prawa handlowego nie posiada ona osobowości prawnej i nie jest rejestrowana w KRS. Spółkę cywilną mogą utworzyć minimum 2 osoby fizyczne (lub prawne). Każdy ze wspólników firmy projektującej wnętrza musi dokonać rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej), co w konsekwencji oznacza, że przedsiębiorcą jest co do zasady każdy ze wspólników, a nie spółka. Co ważne, spółka cywilna w założeniu nie wymaga od jej wspólników posiadania nawet minimalnego kapitału.


Za zobowiązania zaciągnięte przez architektów - wspólników odpowiadają oboje swym majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym - bez żadnych ograniczeń. W celu rejestracji firmy projektującej wnętrz jako spółki wypełniony formularz CEIDG-1 architekci muszą złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

 

Wniosek o rejestrację działalności, która będzie aranżowała wnętrza można złożyć na kilka różnych sposobów:

  • osobiście w urzędzie miasta lub gminy,

  • elektronicznie przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,

 

Co ważne, druk ten właściciele firmy projektującej wnętrza muszą wypełnić i złożyć najpóźniej w dniu uruchomienia działalności, co w konsekwencji oznacza, że nie można dokonać rejestracji z datą wsteczną. Jednak to nie koniec kroków, jakie muszą podjąć przyszli architekci wnętrz, by dokonać prawidłowej i pełnej rejestracji spółki aranżującej wnętrza. Po uzyskaniu pierwszego wpisu rejestracyjnego w CEIDG muszą zawrzeć umowę spółki cywilnej projektującej wnętrza w formie pisemnej oraz odprowadzić na rachunek bankowy urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych (druk PCC-3, PCC-3a) w wysokości 0,5% od wkładów wniesionych do majątku wspólnego działalności, która będzie się trudniła projektowaniem wnętrz (jej wspólników). Na tym etapie trzeba również przygotować zgłoszenie do GUS i uzyskać numer REGON spółki (złożenie druku RG-OP w urzędzie statystycznym właściwym dla siedziby spółki). Kolejny krok to zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki. W tym celu należy złożyć wniosek na druku NIP-2 oraz NIP-D. Czynności te są bezpłatne. Ostatnia czynność, jaką architekci muszą wykonać to zmiana wpisu w CEIDG (aktualizacja w ciągu 7 dni od uzyskania NIP-u oraz REGON-u) przez wspólników, w celu uzupełnienia informacji o NIP i REGON spółki. Jednym z istotnych elementów, który przyszli przedsiębiorcy wskazują na druku rejestracyjnym CEIDG-1, jest forma opodatkowania. Dla wspólników spółki cywilnej, która ma być firmą projektującą wnętrza przepisy dopuszczają wybór jednej z czterech form odprowadzania podatku:

  • zasady ogólne,

  • podatek liniowy,

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

  • karta podatkowa.

 

Należy pamiętać, że podatnikiem podatku dochodowego nie jest cała firma projektująca wnętrza, a każdy ze wspólników z osobna. Dlatego też zaliczki na podatek dochodowy nie wylicza spółka, a odrębnie każdy z architektów, uwzględniając przychody i koszty wg udziałów. Co ważne, niektóre rodzaje działalności ze względu na swój przedmiot wykluczają stosowanie ryczałtu lub karty podatkowej. Natomiast w przypadku podatku liniowego architekt musi pamiętać, że nie można go stosować w sytuacji, gdy w ramach działalności świadczy się usługi lub dokonuje się dostawy na rzecz byłego pracodawcy. Jeśli chce się założyć spółkę i otworzyć własną firmę aranżującą wnętrza – niestety urzędy będą częścią tego działania, ale przecież może ono się opłacić i przynieść firmie projektującej wnętrza nie małe pieniądze.

 

Razem raźniej? Trzeba to zobaczyć.