Spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz osoby fizyczne, których wartość roczna wartość przychodów osiąga kwotę co najmniej 1,200,000 Euro zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości. Ma to swoje wady i zalety, o których dowiedzieliśmy się w rozmowie z przedstawicielem lefthand.pl/pl/ . Zgromadzonymi informacji pragniemy podzielić się z Wami w niniejszym artykule, do którego lektury zapraszamy.

 

 

Pełna księgowość – jakie korzyści z niej wynikają?

 

Podmioty gospodarcze, które ustawowo zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości nie kryją, że to właśnie dzięki tej formie ewidencjonowania mogą na bieżąco monitorować kondycję finansową swojej firmy.

 

Przy pełnej księgowości istnieje konieczność prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, do których zaliczamy:

 

  • dziennik;

  • konta księgi głównej;

  • konta ksiąg pomocniczych;

  • zestawienia obrotów i sald z księgi głównej i pomocniczej;

  • spis aktywów i pasywów w firmie.

 

W wymienionych wyżej księgach zapisywane są wszystkie zdarzenia finansowe przedsiębiorstwa, dzięki czemu stan majątkowy przedsiębiorstwa staje się dla zarządców jasny i klarowny.

 

 

Oczywiście pełna księgowość nie jest także pozbawiona wad

 

Wiążą się z nią dość wysokie koszty, które wynikają z konieczności zatrudnienia profesjonalnego księgowego. Ten za swoje usługi może żądać kilkaset a w niektórych przypadkach nawet kilka tysięcy złotych. Pełna księgowość jest niezwykle skomplikowana i bardzo precyzyjna. Każdy błąd może okazać się dla przedsiębiorcy przysłowiowym gwoździem do trumny.