O sukcesie tak złożonego procesu, jakim jest paszportyzacja sieci, oferowana porzez wielu autoryzowanych sprzedawców, np. comfortel.pl/index.php/oferta/sort-profit/ , decyduje wiele czynników. Przede wszystkim nie należy zapominać, że zastosowanie inwentaryzacji, będzie przynosić efekty długoterminowe i błędem jest oczekiwanie natychmiastowych efektów.

 

Czy czynnik ludzki jest ryzykiem w paszportyzacji?

 

Jest to bardzo często pomijany aspekt przy szacowaniu wyników, jakie może przynieść paszportyzacja sieci. Za czynnikiem ludzkim kryją sytuacje, o których nie myślimy mając do czynienia jedynie z maszynami. Ludzie często ulegają wpływom, działają pod wpływem emocji, czy też podświadomie próbują zastosować metody analogowe, które nie sprawdzą się w środowisku informatycznym. Paszportyzacja sieci, chociaż odbywa się w sposób całkowicie zautomatyzowany, ma służyć ludziom, dlatego niezbędne jest przeszkolenie pracowników, tak, aby ów czynnik ludzki nie stał się krytycznym.

 

Podobnie jest w przypadku zleceniodawcy projektu. Mają oni na ogół zbyt wygórowane oczekiwania, co do ilości danych możliwych do uzyskania. Jednak nie zdajemy sobie sprawy, że w całym procesie paszportyzacji, najdroższym elementem jest właśnie gromadzenie informacji, a większość z nich i tak może nie zostać nigdy wykorzystana.