Do kogo się wzrócić w razie problemów, bądź koniecznośi załatwienia różnych spraw czy radcy prawni mają takie same kompetencje jak adwokaci? Wszystkich ich łączy jedna cecha – są prawnikami lue macenasami, także w każdym z tych przypadków można używać tego nazewnictwa zamiennie. Jednak różnice pomiędzy tymi zawodami są dość istotne. Aby zostać radcą prawnym, notariuszem, bądź adwokatem należy ukończyć wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa, a następnie odbyć aplikację. Należy także ukończyć aplikację i uzyskać uprawnienia , należy podejść do końcowego egzaminu zawodowego i zdać go z wynikiem pozytywnym. Notariusz Tutaj różnice pomiędzy notariuszenm, a adwokatem są ewidentne – ten pierwszy funkcjonariusz zaufania publicznego, nie udziela porad prawnych i nie reprezentuje stron w sądzie. Do jego kompetencji należy głównie sprządzanie aktów notarialnych (mają charakter dokumentu urzędowego ).

 

Akt notarialny to dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności prawnej, takiej jak: darowizna, udzielenie pełnomocnictwa, spisanie testamentu, kupno lub sprzedaż nieruchomości. Notariusz poświadcza także prwdziwość dokumentu swoim podpisem. W odróżnieniu od adwokata, zadaniem notariusza jest czuwanie nad właściwym zabezpieczeniem interesów i praw dla każdej osoby wobec której czynność notarialna może odnieść skutki prawne, atakże zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Adwokat Adwokaci na ogół kojarzą się nada z prawnikami do odbrony w sądzie, ale poza tą rolą, świadczą również pomoc prawną, taką jak opracowywanie aktów prawnych, reprezentowanie przed sądami, trybunałami itp. Jest to pokrewny zawód do radcy prawnego, gdyż do jednego i drugiego możemy zwrócić się po poradę prawną. Od kilku lat radcy prawni mogą występować jako obrońcy w postępowaniu karnym oraz karnoskarbowym, tak jak adwokaci.

 

Zarówno jeden, jak i drugi będą specjalizowali się w różnych dziedzinach prawa, zatem szukając właściwej kancelarii prawnej, np. http://adwokat-katowice.info.pl należy zwrócić uwagę na specjalizację.