W co inwestować środki z firmy

Firma się rozwija i zaczyna zarabiać coraz więcej pieniędzy. Oprócz inwestowania w rozwój firmy, warto pozwolić pieniądzom zarabiać na siebie. Obecnie na rynku finansowym dostępnych jest mnóstwo opcji. Najpopularniejsze są depozyty, fundusze i lokaty. Który wybrać?

 

Depozyty terminowe

Najbardziej popularny i najbezpieczniejszy sposób zdeponowania pieniędzy to depozyt bankowy. Przy wpłaceniu pieniędzy na depozyt warto pamiętać, że jest on zakładany na określony czas. Oznacza to, że w przypadku wcześniej wypłaty pieniędzy naliczone odsetki zostaną utracone. Mimo, że jest to bez wątpienia najbezpieczniejszy sposób na inwestycje, zwłaszcza, że jest chroniony gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego to nie oferuje inwestorom oszałamiających zysków.

 

Lokaty

Przy zakładaniu lokaty strukturyzowanej warto wiedzieć, że istnieje przy niej wysokie ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. W lokacie wyróżniamy dwie części: oszczędnościową oraz inwestycyjną.  Część oszczędnościowa jest lokowana w bezpieczne produkty - obligacje i depozyty bankowe. Druga część kapitału j jest lokowana w produkty finansowe o podwyższonym ryzyku, które dają wyższą stopę zwrotu inwestycji. Bezpieczeństwo inwestycji w lokatę zależy od tego ile pieniędzy umieścimy w części oszczędnościowej, a ile w  inwestycyjnej oraz czy produkt ma gwarancję zainwestowanego kapitału. Trzeba się też liczyć z zamrożeniem kapitału na dłuższy czas, zwykle ten czas wynosi między 3, a 5 lat. Pieniądze z części inwestycyjnej są inwestowane w indeksach giełdowych, akcjach, surowcach oraz walutach.

 

Fundusze

Na rynku bankowym można spotkać kilka rodzajów funduszy. Są to fundusze gotówkowe, akcyjne, obligacyjne. Są one obarczone jeszcze większym ryzykiem utraty środków niż inwestowanie na lokatach. Ryzyko inwestycji w fundusze można zminimalizować przykładowo ustalając i trzymając się założonej strategii.  Systematycznie kupuje się jednostki uczestnictwa danego funduszu, co zmniejsza ryzyko inwestycji, gdyż całość kapitału nie jest lokowana w jednym momencie.